پیام مدیرعامـل

دوستان عزیز و هموطنان گرامی،

      به عنوان مؤسس و مدیر کالج بین المللی دونا مفتخر هستم که در این مجموعه کالج دونا و امکان تحصیل در کشور زیبای مجارستان را به شما معرفی نمایم. به عنوان معلمی که افتخار تدریس و آموزش دانش آموزان در دبیرســتانهای شهر تهران را داشــته و سپس خود به عنوان دانشجو به کشور مجارستان عزیمت نمــودم، تجربه گرانبهایی از تحصیل و زندگی در کنار مردم خوب و مهربان این کشــور بدست آوردم و آن را فرصتی بسیار مفید و ارزشــمند یافتم. این موارد انگیزه و دلیلی مهم برای بنده جهت تأسیس کالج بین المللی دونا در شهر بوداپست گشت. همچنین استقبال بالای دانشجویان کشورهای مختلف از تحصیل در کشــور مجارســتان و تعداد بالای دانشــجویان بین المللی در این کشــور دلیل و انگیزه دیگری برای بنده در تأسیس کالج دونا بود.

تحصیل در کشــور مجارســتان امکانات خوبی علاوه بر ادامه تحصیلات دانشگاهی شامل تجربه زندگی در کشوری با فرهنگ و قدمت دیرینه در اروپا، آشــنایی با فرهنگ و اقوام مختلف و همچنین امکان آشنایی و شــناخت دیگر کشورهای اروپایی را برای شــما فراهم خواهد ســاخت. بدین سبب دانشجویان فرصتهای زیادی در زمینه تحصیل، کار و اشتغال و همچنین آینده ای روشنتر کسب خواهند نمود.

افتخــار بنده در کالج دونا همکاری با اســاتیدی اســت که نه تنها معلمانی دلســوز و خبره بوده بلکه هریک در رشته خود محققی برجسته و صاحبنظر میباشند. این امر کمک شایانی به پیشــرفت و کیفیت آکادمیک کالج دونا کرده و بر ارزش آن افزوده است. بدینوسیله از تمامی این عزیزان که دلسوزانه با بنده همکاری نموده اند تشکر و قدردانی مینمایم. امیدواریــم کــه در این مجموعــه بتوانیم امکان شــناخت، تصمیم گیری بهتر و کمکی کوچک در جهت ادامه تحصیلات دانشگاهی و موفقیت تحصیلی شما عزیزان ایران زمین را فراهم نماییم. 

 

با تشکر،

مهندس متین هاشــم

مدیر و مؤسس کالج بین المللی دونا

پیگیری دونا کالج

FacebookTwitterGoogleFriendfeedLinkedin

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به موسسه ماتینیت (ثبت شده در ایران و مجارستان) نماینده رسمی دانشگاه‌های کشور مجارستان می‌باشد.